PN-EN 16783:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej -- Zasady kategoryzacji wyrobów (PCR) dla wyrobów produkowanych fabrycznie i formowanych in situ do opracowania deklaracji środowiskowych wyrobu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano zasady kategoryzacji wyrobów (PCR) do deklaracji środowiskowych Typu III (zgodnie z EN 15804) dla wyrobów do izolacji cieplnej produkowanych fabrycznie i formowanych in situ.
Dodatkowo do EN 15804, PCR opisane w niniejszej Normie Europejskiej:
- określa deklarowaną jednostkę, jaką należy zastosować;
- definiuje orientacyjne granice systemu dla wyrobów do izolacji cieplnej;
- określa/opisuje orientacyjne scenariusze i zasady definiowania scenariuszy dla każdej fazy cyklu życia z modułów informacyjnych A-D. (podaje wskazówki do określania referencyjnego okresu działania (RSL) wyrobów do izolacji cieplnej);
- określa sposób deklarowania i raportowania w kontekście normy wyrobu.
Niniejsze PCR są przeznaczone do stosowania „od kołyski do bramy”, „od kołyski do bramy z opcjami " lub oceny „od kołyski do bramy”, pod warunkiem, że intencja jest prawidłowo ustalona w opisie granicy systemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16783:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej -- Zasady kategoryzacji wyrobów (PCR) dla wyrobów produkowanych fabrycznie i formowanych in situ do opracowania deklaracji środowiskowych wyrobu
Data publikacji 22-06-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 16783:2017 [IDT]
ICS 91.120.10