PN-EN 16767:2016-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16767:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Armatura przemysłowa -- Armatura zwrotna stalowa i żeliwna

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące armatury zwrotnej żeliwnej lub stalowej, która jest kuta, odlewana lub wytwarzana w odmianie prostej, kątowej lub skośnej (patrz EN 736-2), z przyłączami kołnierzowymi lub do zabudowy międzykołnierzowej, z przyłączami do przyspawania doczołowego, kielichowymi do przyspawania lub gwintowanymi.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy armatury zwrotnej stosowanej głównie w przemyśle oraz ogólnego przeznaczenia. Niemniej jednak, może być ona używana do innych zastosowań, pod warunkiem, że spełnione zostały wymagania odpowiednich norm dotyczących funkcjonowania.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy armatury zwrotnej zapobiegającej zanieczyszczeniu przepływu wstecznego.
Zakres wielkości nominalnych obejmuje:
- DN 8, DN 10; DN 12, DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 750; DN 800; DN 900; DN 1000.
DN 8 i DN 12 nie są stosowane dla przyłączy kołnierzowych z oznaczeniem PN.
DN 8, DN 10 i DN 12 nie są stosowane dla przyłączy kołnierzowych z oznaczeniem klasy.
DN 750 jest stosowana tylko dla armatury z oznaczeniem klasy.
Zastosowanie armatury z przyłączami kielichowymi do przyspawania oraz przyłączami gwintowanymi jest ograniczone do zakresu od DN 8 do DN 65.

Zakres oznaczeń dotyczących ciśnienia obejmuje:
a) dla kadłubów żeliwnych z przyłączami kołnierzowymi i do zabudowy międzykołnierzowej:
- PN 2,5; PN 6; PN 10; PN 16; PN 25;
- klasę 125; klasę 250;

b) dla kadłubów stalowych z przyłączami kołnierzowymi, do zabudowy międzykołnierzowej i do przyspawania doczołowego:
- PN 40; PN 63; PN 100;
- klasę 150; klasę 300; klasę 600;

c) dla kadłubów stalowych z przyłączami kielichowymi do przyspawania i przyłączami gwintowanymi:
- PN 40; PN 63; PN 100;
- klasę 600; klasę 800.

UWAGA Klasa 800 jest powszechnie stosowanym oznaczeniem klasy dla armatury z przyłączami kielichowymi do przyspawania i przyłączami gwintowanymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16767:2016-08 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Armatura zwrotna stalowa i żeliwna
Data publikacji 10-08-2016
Data wycofania 30-09-2020
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 16767:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 12334:2005 - wersja polska, PN-EN 14341:2006 - wersja angielska
ICS 23.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 16767:2020-09 - wersja angielska