PN-EN 1171:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Armatura przemysłowa -- Zasuwy żeliwne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące zasuw żeliwnych z przyłączami kołnierzowymi, przyłączami kielichowymi lub przyłączami czopowymi.
Niniejsza norma dotyczy zasuw żeliwnych stosowanych głównie w przemyśle i zasuw ogólnego przeznaczenia. Jednak, mogą być one używane do innych zastosowań, pod warunkiem że spełnione zostaną wymagania odpowiednich norm dotyczących funkcjonowania.
Zakres wielkości nominalnych obejmuje:
DN 40 ; DN 50 ; DN 65 ; DN 80 ; DN 100 ; DN 125 ; DN 150 ; DN 200 ; DN 250 ; DN 300 ; DN 350 ; DN 400 ; DN 450 ; DN 500 ; DN 600 ; DN 700 ; DN 800 ; DN 900 ; DN 1 000.
Zakres oznaczeń dotyczących ciśnienia obejmuje:
szereg izobaryczny: PN 6; PN 10; PN 16; PN 25;
szereg izomorficzny: PS 10 bar do PS 1 bar w temperaturze pokojowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1171:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Zasuwy żeliwne
Data publikacji 21-12-2015
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 1171:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 1171:2007 - wersja polska
ICS 23.060.30