PN-EN 1673:2021-05 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Piece obrotowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny dotyczące projektowania oraz produkcji pieców obrotowych, które mogą być stosowane z jednym wózkiem lub wieloma wózkami.
Piece te są przeznaczone do użytkowania profesjonalnego w przemyśle spożywczym i warsztatach rzemieślniczych (piekarnie, ciastkarnie itp.) do porcji wypiekowych produktów spożywczych zawierających mąkę, wodę i inne składniki i/lub dodatki. Niniejszy dokument stosuje się do pieców przeznaczonych wyłącznie do produktów spożywczych, z wyłączeniem produktów, które zawierają lotne składniki łatwopalne (organiczne związki łatwopalne, np. alkohol, olej, …). Niniejszy dokument stosuje się do pieców, w których para wodna wytwarzana jest w procesie odparowania wody pitnej na gorących powierzchniach.
Niniejsza norma nie obejmuje następujących maszyn:
– maszyn stosowanych w celach doświadczalnych i będących na etapie rozwoju, badanych przez producenta;
– maszyn do użytku nieprofesjonalnego.
UWAGA Ze względu na to, że piece obrotowe są przeznaczone do użytku profesjonalnego, nie mają zastosowania EN 60335-1 i EN 60335-2-42.
W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne z zakresu bezpieczeństwa dotyczące transportu, montażu, działania, czyszczenie i konserwacji tych maszyn (patrz EN ISO 12100:2010, Rozdział 6).
W niniejszym dokumencie podano wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia niebezpieczne odnoszące się do pieców obrotowych, gdy są one stosowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach użytkowania nieprawidłowego dających się przewidzieć przez producenta (patrz Załącznik informacyjny C).
Niniejszy dokument nie obejmuje następujących zagrożeń:
– zagrożeń powodowanych zastosowaniem paliwa gazowego w urządzeniach gazowych;
– zagrożeń powstających wskutek źródeł kompatybilności elektromagnetycznej;
– zagrożeń powodowanych przez zastosowanie tac wykonanych z silikonu lub pokrytych silikonem;
– zagrożeń związanych z demontażem, wyłączeniem z działania i złomowaniem.
Niniejszy dokument nie obejmuje hałasu emitowanego przez maszynę.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do pieców obrotowych wyprodukowanych przed datą jego publikacji jako EN.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1673:2021-05 - wersja polska
Tytuł Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Piece obrotowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Data publikacji 28-10-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
Wprowadza EN 1673:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1673+A1:2010 - wersja polska
ICS 67.260, 97.040.20