PN-EN 16623:2015-03 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Farby i lakiery -- Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem -- Definicje, wymagania, właściwości i znakowanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy systemów powłokowych reaktywnych przeznaczonych do zabezpieczania ogniochronnego metalowych elementów konstrukcyjnych, w tym różnych gatunków i typów stali. Systemy powłokowe reaktywne mogą składać się z jednego składnika, tj. powłoki reaktywnej i/lub z takiego składnika w połączeniu z gruntami, powłokami nawierzchniowymi i jeśli się stosuje, ze wzmocnieniem. Norma dotyczy właściwości takich systemów w końcowych warunkach użytkowania.
UWAGA Podstawą do udowodnienia przydatności każdego systemu powłokowego reaktywnego do zabezpieczania ogniochronnego każdego metalowego podłoża jest odporność na działanie ognia oznaczona zgodnie z metodami badań odporności ogniowej CEN, które są obecnie zamieszczone w EN 13381-6, EN 13381-8 i prEN 13381-9. W konsekwencji zakres stosowania i odporność ogniowa każdego systemu powłokowego reaktywnego są ograniczone zakresem dostępnych i odpowiednich do stosowania metod badań ogniowych publikowanych przez CEN.
W niniejszej Normie Europejskiej ustalono kryteria działania, metody weryfikacji stosowane do badania różnych właściwości, kryteria oceny stosowane do oceny właściwości dla zamierzonego zastosowania i przewidywanych warunków pracy dotyczące projektowania i wykonywania systemu powłokowego reaktywnego.
Norma dotyczy kompatybilności powłoki reaktywnej z różnymi gruntami i powłokami nawierzchniowymi oraz trwałości systemów powłokowych reaktywnych w wielu różnych warunkach pracy i warunkach końcowego użytkowania. W szczególności dotyczy ona sposobu ustalania kompatybilności „ogólnego” rodzaju gruntu i akceptowalnej powłoki nawierzchniowej do stosowania z daną warstwą powłoki reaktywnej, bez pogorszenia właściwości ogniochronnych systemów powłokowych reaktywnych.
Niniejsza Norma Europejska zawiera również wytyczne dotyczące produkcji, magazynowania, nakładania, utrzymania i naprawy systemu powłokowego reaktywnego oraz końcowej inspekcji jego wykonania w finalnym zastosowaniu.
W niniejszej Normie Europejskiej nie ustalono wymaganego poziomu właściwości ani klasyfikacji1) danej właściwości, jakie ma osiągnąć produkt w celu wykazania jego przydatności do danego zastosowania. W niniejszej Normie Europejskiej ustalono sposób postępowania, którego celem jest zatwierdzenie ogólnego rodzaju gruntu i konkretnej powłoki nawierzchniowej, dla których powłoka reaktywna może być oznakowana CE.
Niniejsza Norma Europejska zawiera wytyczne dotyczące produkcji, magazynowania, nakładania, utrzymania i naprawy systemu powłokowego reaktywnego oraz końcowej inspekcji prac.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16623:2015-03 - wersja polska
Tytuł Farby i lakiery -- Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem -- Definicje, wymagania, właściwości i znakowanie
Data publikacji 06-09-2016
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN 16623:2015 [IDT]
ICS 13.220.50, 87.040