PN-EN ISO 15181-6:2014-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 6: Oznaczanie szybkości uwalniania tralopyrilu metodą ilościowego pomiaru produktów jego rozkładu w ekstrakcie

Zakres

W niniejszej części ISO 15181 ustalono metodę oznaczania ilości tralopyrilu, który został uwolniony z farby przeciwporostowej do sztucznej wody morskiej, zgodnie z procedurą podaną w ISO 15181-1. Tralopyril jest niestabilny w wodzie i ulega rozkładowi hydrolitycznemu do postaci 3-bromo-5-(4-chlorofenylo)-4-cyjano-1H-pirolo-2-kwasu karboksylowego (BCCPCA). W niniejszej części ISO 15181 ustalono metodę przyspieszonej przemiany uwolnionego tralopyrilu do produktów rozkładu metodą obróbki cieplnej i obliczania stężenia produktów rozkładu BCCPCA w ekstrakcie sztucznej wody morskiej oraz podano końcowe obliczenia szybkości uwalniania tralopyrilu w ustalonych warunkach laboratoryjnych. Według niniejszej części ISO 15181 można równolegle oznaczać tralopyril i inne biocydy, które mogą się uwolnić z danej farby przeciwporostowej (na przykład zineb), poprzez analizę oddzielnych podpróbek ekstraktu sztucznej wody morskiej otrzymanego zgodnie z ISO 15181-1.W przypadku stosowania niniejszej normy w połączeniu z ISO 15181-1, praktyczne granice ilościowego pomiaru szybkości uwalniania niniejszą metodą, wynoszą od 0,36 μg•cm-2•d-1 do 270 μg•cm-2•d-1. Ilościowy pomiar szybkości uwalniania poniżej tego zakresu wymaga zastosowania analitycznej metody z granicą pomiarową dla tralopyrilu w sztucznej wodzie morskiej niższą niż 2 μg/l.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15181-6:2014-07 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie szybkości uwalniania biocydów z farb przeciwporostowych -- Część 6: Oznaczanie szybkości uwalniania tralopyrilu metodą ilościowego pomiaru produktów jego rozkładu w ekstrakcie
Data publikacji 09-07-2014
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 15181-6:2014 [IDT], ISO 15181-6:2012 [IDT]
ICS 87.040