PN-EN 16615:2015-06 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego oraz bójczego na grzyby drożdżopodobne na powierzchniach nieporowatych z wykorzystaniem działania mechanicznego przy zastosowaniu przecierania za pomocą chusteczek w obszarze medycznym (badanie w 4 polach) -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące działania bakteriobójczego i bójczego na grzyby drożdżopodobne chemicznych środków dezynfekcyjnych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, kiedy są rozcieńczone wodą twardą lub - w przypadku produktów gotowych do użycia - wodą.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów używanych w obszarze medycznym do dezynfekcji nieporowatych powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych, za pomocą przecierania - niezależnie od tego, czy są uwzględnione w Dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG, czy nie.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje „gotowe do użycia chusteczki”, które są nasączone roztworem bójczym.
Niniejszą Normę Europejską stosuje się w obszarach i sytuacjach, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych. Takie wskazania występują w czasie opieki nad pacjentem, na przykład:
- w szpitalach, w zakładach opieki medycznej i gabinetach dentystycznych;
- w szkołach, żłobkach, przedszkolach i domach opieki;
oraz mogą występować w miejscu pracy i w domu. Mogą również dotyczyć zakładów usługowych, takich jak pralnie i kuchnie, dostarczających produkty bezpośrednio do pacjentów.
UWAGA Metoda ta odpowiada badaniu fazy 2, etapu 2.
W EN 14885 określono szczegółowo związek między różnymi badaniami i „zaleceniami stosowania”.

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16615:2015-06 - wersja polska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego oraz bójczego na grzyby drożdżopodobne na powierzchniach nieporowatych z wykorzystaniem działania mechanicznego przy zastosowaniu przecierania za pomocą chusteczek w obszarze medycznym (badanie w 4 polach) -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)
Data publikacji 29-09-2016
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 16615:2015 [IDT]
ICS 11.080.20