PN-EN 16602-70-21:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Badanie palności ekranowania materiałów kosmonautycznych

Zakres

W niniejszej normie określono procedurę badań wielokrotnych mających na celu wyznaczenie charakterystyk palności materiałów niemetalowych w ściśle określonych kontrolowanych warunkach. Procedury badań obejmują zarówno poszczególne materiały jak i materiały stosowane w konfiguracji. W niniejszej normie opisano serie badań mających na celu zapewnienie danych stanowiących pomoc w ocenie odpowiedniości materiałów do zastosowania w przedziałach załogi statku kosmicznego. Uzyskane dane stanowią odniesienie do charakterystyk materiału takich jak łatwość zapłonu i rozprzestrzenianie się płomienia.
Wszystkie materiały niemetalowe są z natury palne, stopień w jakim jest to prawdziwe zależy od rodzaju chemicznego samego materiału jak i środowiska, na jakie materiał jest wystawiony. Ścisła kontrola jest wymagana ze względu na to, że w zamkniętym środowisku załogowego statku kosmicznego może to prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji z tego powodu .
Niniejsza norma może być dopasowana do określonych charakterystyk i ograniczeń projektu kosmicznego zgodnie z ECSS-S-ST-00.

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16602-70-21:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Badanie palności ekranowania materiałów kosmonautycznych
Data publikacji 22-01-2015
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 16602-70-21:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14090:2002 - wersja angielska
ICS 49.025.01, 13.220.40, 49.140