PN-EN 16524:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Wyroby mechaniczne -- Metodyka ograniczenia wpływu na środowisko w projektowaniu i rozwoju wyrobu

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodykę ograniczenia ogólnego wpływu na środowisko podczas projektowania i rozwoju wyrobu, która jest dopasowana do wyrobów mechanicznych jak określono w 3.1.
Metodyka ta szczególnie dobrze nadaje się do przeprojektowania istniejącego wyrobu; można ją również zastosować do projektowania nowego wyrobu, pod warunkiem że zostaną przyjęte niezbędne założenia dotyczące (wirtualnego) wyrobu odniesienia.
Dotyczy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na zintegrowanie podejścia do ekoprojektowania w celu optymalizacji wpływu na środowisko w cyklu życia wyrobu, w odniesieniu do innych aspektów wyrobu, takich jak funkcjonalność, jakość, koszty itp.
Stanowi również pomoc w spełnieniu niektórych wymagań normy EN SO 14001:2015 dotyczących integracji aspektów środowiskowych w projektowaniu wyrobów.
UWAGA 1 Niniejszy dokument jest skierowany do osób, które są bezpośrednio zaangażowane w projektowanie i rozwój wyrobów mechanicznych, a także kierowników odpowiedzialnych za definiowanie polityki korporacyjnej i decydentów. Proponowana metodologia ma na celu uruchomienie inicjatyw ekoprojektowania w przedsiębiorstwach w ramach podejścia do ciągłego doskonalenia.
Dokument ten zawiera również szablon, który przedsiębiorstwa mogą wykorzystać w ramach komunikacji dotyczącej ich podejścia do środowiska.
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony ani odpowiedni do porównywania wyrobów (nawet podobnych) różnych dostawców.
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony ani odpowiedni do celów certyfikacji wyrobów.
UWAGA 2 Przykład wdrożenia metodyki podano w Załączniku D; tło algorytmu używanego dla tej metodologii wyjaśniono w Załączniku E.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16524:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Wyroby mechaniczne -- Metodyka ograniczenia wpływu na środowisko w projektowaniu i rozwoju wyrobu
Data publikacji 23-04-2021
Liczba stron 89
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny RS SMC, Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
Wprowadza EN 16524:2020 [IDT]
ICS 13.020.10