PN-EN 1610:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy budowy i odpowiedniego badania przewodów kanalizacyjnych zazwyczaj układanych w gruncie i zazwyczaj pracujących grawitacyjnie, ale do 0,5 kPa, jeżeli są przepełnione.

Niniejsza Norma Europejska łącznie z EN 805 w razie potrzeby (np. do badań), obejmuje budowę przewodów pracujących pod ciśnieniem.

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do przewodów kanalizacyjnych ułożonych w wykopach, w nasypach lub nad terenem. Budowa bezwykopowa jest objęta EN 12889. Dodatkowo należy uwzględnić przepisy lokalne lub krajowe dotyczące, np. zdrowia i bezpieczeństwa, odtwarzania nawierzchni dróg, wymagań odnoszących się do badań szczelności.

UWAGA Dalsze informacje w odniesieniu do dokumentów krajowych podane są w informacyjnym Załączniku D.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1610:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Data publikacji 16-10-2015
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1610:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1610:2002 - wersja polska, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - wersja polska
ICS 93.030