PN-EN 15947-1:2016-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15947-1:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 1: Terminologia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano różne terminy związane z projektowaniem, konstrukcją, opakowaniem jednostkowym i badaniem wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F1, F2 i F3.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 15947-1:2016-01/Ap1:2016-12E
View FilePN-EN 15947-1:2016-01/Ap2:2017-01E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Zmieniono treść Załącznika krajowego NA. Niniejszy dokument zawiera trzy wersje językowe: angielską, francuską i niemiecką
Numer PN-EN 15947-1:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 1: Terminologia
Data publikacji 29-01-2016
Data wycofania 20-03-2023
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 15947-1:2015 [IDT]
Dyrektywa 2013/29/EU
Zastępuje PN-EN 15947-1:2012 - wersja polska
ICS 01.040.71, 71.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 15947-1:2023-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 15947-1:2016-01/Ap2:2017-01E, PN-EN 15947-1:2016-01/Ap1:2016-12E