PN-EN 15939:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Okucia meblowe- Wytrzymałość i dopuszczalne obciążenia urządzeń mocujących meble do ściany

Zakres

Określono metody badań służące do weryfikacji dopuszczalnych obciążeń wszystkich typów urządzeń mocujących do ściany meble do przechowywania i ich elementy.
Norma nie ma zastosowania do urządzeń zapobiegających przewracaniu się mebla.
Badania polegają na zastosowaniu obciążeń i sił symulujących normalne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem jak również niezgodne z przeznaczeniem dające się przewidzieć.
Z wyjątkiem badania odporności na korozję w 6.3, badania mają na celu ocenę właściwości urządzeń bez względu na materiał, projekt/konstrukcję lub technologię wytwarzania.
Badania mogą być stosowane do części przymocowanej do mebla lub do kombinacji części przymocowanej do mebla i przymocowanej do ściany. Nie uwzględniono mocowania do ściany.
Badania wytrzymałości są przeprowadzane na ramie badawczej o określonych właściwościach. Wyniki badań odnoszą się tylko do badanych urządzeń.
Wyniki te mogą być wykorzystane w odniesieniu do prototypu pod warunkiem, że prototyp reprezentuje serię produkcyjną.
Z wyjątkiem badania odporności na korozję, nie uwzględniono badania starzenia się, wpływu temperatury i wilgotności.
Załącznik A (normatywny) zawiera wymagania dotyczące informacji o wyrobie.
Załącznik B (informacyjny) zawiera metody określania dopuszczalnego obciążenia.
Załącznik C (informacyjny) zawiera przybliżone metody obliczania sił pionowych i poziomych.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15939:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Okucia meblowe- Wytrzymałość i dopuszczalne obciążenia urządzeń mocujących meble do ściany
Data publikacji 29-10-2019
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 15939:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15939+A1:2014-03 - wersja angielska
ICS 97.140