PN-EN 14073-3:2006 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji

Zakres

Niniejsza norma określa metody badań w celu określenia wytrzymałości konstrukcji wolnostojących lub ekranów oraz zawieszanych na ścianie biurowych mebli do przechowywania jak również stateczność mebli wolnostojących. Norma obejmuje meble mobilne, z tym że próba opisana w pkt. 5.2 jest zastąpiona przez próbę opisaną w pkt 6.7 normy prEN 14074: 2004. Niniejsza norma nie obejmuje ciężkich mechanicznych szaf kartotekowych, obrotowych szaf kartotekowych ani szaf na akta. Próby zawarte w normie mają na celu symulację sił przewracających i obciążeń konstrukcji, które mogą występować w czasie normalnego użytkowania, jak również w czasie niewłaściwego użytkowania które racjonalnie może zaistnieć. Norma nie uwzględnia bezpieczeństwa wynikającego z budynku, np. w przypadku wytrzymałości szafek wiszących w normie zawarte są jedynie wymagania dotyczące szafki i jej części. Kwestie ściany i mocowania do ściany nie są zawarte w normie. Wymagania bezpieczeństwa określone są w prEN 14073-2. Norma nie obejmuje oceny procesu

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14073-3:2006 - wersja polska
Tytuł Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji
Data publikacji 16-03-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14073-3:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14073-3:2005 - wersja angielska
ICS 97.140