PN-EN 14074:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych

Zakres

Niniejsza norma określa metody badań w celu określenia wytrzymałości i trwałości części ruchomych stołów, biurek i mebli do przechowywania. Niniejsza norma nie obejmuje ciężkich mechanicznych szaf kartotekowych, obrotowych szaf kartotekowych ani szaf na akta. Próby mają na celu symulację normalnego użytkowania, jak również niewłaściwego użytkowania które racjonalnie może zaistnieć. Wymagania bezpieczeństwa określone są w prEN 14073-2 Meble Biurowe - Meble do przechowywania - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa. Norma nie obejmuje oceny procesu starzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14074:2006 - wersja polska
Tytuł Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych
Data publikacji 25-04-2006
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14074:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14074:2005 - wersja angielska
ICS 97.140