PN-EN 15767-1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przenośny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarnicze -- Działka przenośne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące przenośnych zespołów działek

Zakres

Niniejsza część Normy Europejskiej dotyczy korpusów działka przenośnego i zawiera wymagania dotyczące zespołu działka przenośnego. Obejmuje ona: wymagania bezpieczeństwa, wymagania eksploatacyjne, metody badań, instrukcje użytkowania i konserwacji, znakowanie. Dodatkowe wymagania dotyczące dysz wodnych i dysz pianowych można znaleźć odpowiednio w projektach prEN 15767-2 i prEN 15767-3. Niniejsza norma nie dotyczy działek, które są zainstalowane na stałe

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15767-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Przenośny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarnicze -- Działka przenośne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące przenośnych zespołów działek
Data publikacji 06-11-2009
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 15767-1:2009 [IDT]
ICS 13.220.10