PN-EN 1573:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Kody kreskowe -- Wielobranżowa etykieta transportowa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej:
— określono ogólne wymagania dotyczące projektu etykiet transportowych używanych w różnych rodzajach przemysłu, zawierających liniowe symbole kodów kreskowych i symbole dwuwymiarowe;
— uwzględniono możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia transportowanych jednostek poprzez unikalny identyfikator jednostki transportowej czyli „tablicę rejestracyjną”, uzupełniony, tam gdzie jest to niezbędne, przez inne zidentyfikowane dane przedstawiane zarówno w formie kodów kreskowych jak i w formie czytelnej dla ludzi;
— umożliwiono wybór liniowych symbolik kodów kreskowych i symbolik dwuwymiarowych;
— określono wymagania jakościowe, klasy gęstości kodu kreskowego;
— podano zalecenia odnośnie materiału etykiety, jej wielkości i włączenia dowolnego tekstu oraz innych znaków graficznych.
Niniejsza Norma Europejska powiązana jest znacznie z treścią normy ISO 15394:2009. Dlatego też wspólne treści normy nie będą powtarzane, lecz w przedmiotowej normie będą podane szczegółowe odniesienia do tej normy. Jednakże w niniejszej Normie Europejskiej:
— określono pewne wymagania w bardziej precyzyjny sposób do zastosowania w kontekście Normy Europejskiej;
— podano dodatkowe informacje w stosunku do opublikowanej normy ISO 15394:2009.
Niniejsza Norma Europejska może zostać zastosowana jako jedyne źródło, wystarczające dla ogólnego opisu i umożliwienia włączenia przepływów informacyjnych do systemów biznesowych. ISO 15394 dotyczy przede wszystkim tych użytkowników, którzy podejmują się szczegółowego projektowania etykiety, a w szczególności tworzenia oprogramowania generującego zgodne z wymaganiami normy etykiety.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1573:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Kody kreskowe -- Wielobranżowa etykieta transportowa
Data publikacji 19-02-2016
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 162, Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
Wprowadza EN 1573:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1573:1999 - wersja polska
ICS 35.040.50