PN-EN 1568-2:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1568-2:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

Zakres

Ustalono metody badań oraz wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych przeznaczonych do wytwarzania pian lekkich do podawania powierzchniowego na ciecze nie mieszające się z wodą. Podano 12 terminów i ich deficje.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 1568-2:2008/AC:2010E - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-2:2008 - wersja angielska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Data publikacji 06-06-2008
Data wycofania 04-06-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-2:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1568-2:2002 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 1568-2:2018-06 - wersja angielska, PN-EN 1568-2:2018-06 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 1568-2:2008/AC:2010E