PN-EN 1568-2:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1568-2:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

Zakres

Ustalono metody badań oraz wymagania dotyczące właściwości fizykochemicznych i minimalnych skuteczności gaśniczych środków pianotwórczych przeznaczonych do wytwarzania pian lekkich do podawania powierzchniowego na ciecze nie mieszające się z wodą. Podano 12 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1568-2:2002 - wersja polska
Tytuł Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą
Data publikacji 27-12-2002
Data wycofania 06-06-2008
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1568-2:2000 [IDT]
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 1568-2:2008 - wersja angielska, PN-EN 1568-2:2008 - wersja niemiecka