PN-EN 15618:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyroby tapicerskie -- Klasyfikacja i metody badania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano zestaw właściwości do oceny wyrobów tapicerskich powleczonych, przeznaczonych na meble używane w pomieszczeniach oraz określono metody wyznaczania tych właściwości. Opisano również matrycowy system do określania właściwości materiałowych wyrobu tapicerskiego.
Niniejszy dokument dotyczy wyrobów tapicerskich przeznaczonych zarówno na meble domowe jak i do użytku publicznego, za wyjątkiem siedzeń w pojazdach samochodowych, łodziach, wagonach kolejowych lub samolotach.
Niniejszy dokument dotyczy wyrobów tapicerskich z powleczeniem na powierzchni użytkowej.
Niniejszy dokument nie dotyczy tekstylnych wyrobów tapicerskich objętych normą EN 14465

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15618:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyroby tapicerskie -- Klasyfikacja i metody badania
Data publikacji 01-06-2023
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 107, Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN 15618:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15618+A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 15618+A1:2012 - wersja niemiecka
ICS 59.080.40, 97.140