PN-EN 15429-4:2015-05 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Zamiatarki -- Część 4: Symbole graficzne dotyczące urządzeń sterowniczych i innych wskaźników

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy maszyn czyszczących powierzchnie, do zastosowań zewnętrznych na terenach użyteczności publicznej, drogach, lotniskach, terenach zakładowych. Maszyny czyszczące do utrzymania zimowego i/lub czyszczenia wewnętrznego nie są objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej. Zakres niniejszej normy obejmuje maszyny czyszczące powierzchnie samobieżne, zamontowane na podwoziu samochodu, dołączone jako wyposażenie do zamiatania lub prowadzone przez pieszego operatora, zgodnie z EN 15429-1.
Maszyny czyszczące powierzchnie w celu wykonywania swoich funkcji, posiadają specjalistyczny osprzęt niezbędny do wykonywania zadań.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy symboli graficznych wykorzystywanych jedynie do wskazania funkcji oraz stanu urządzeń sterowniczych i urządzeń ostrzegawczych specjalistycznego sprzętu. Symbole, które są uwzględnione w innych normach i mają zastosowanie do szerszej gamy maszyn, nie zostały tu uwzględnione.
Symbole w tej kategorii, które mogą być również stosowane do maszyn czyszczących powierzchnie można znaleźć w normie ISO 2575 Road vehicles – Symbols for controls, indicators and tell-tales oraz ISO 6405 Earth moving machinery – Symbols for operator and other displays – Part 1: Common Symbols.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do maszyn lub części, które są specjalnie zaprojektowane do czyszczenia linii tramwajowych i kolejowych.
Zamiatarki przemysłowe, w zakresie objętym normą EN 60335-2-72 są wyłączone z niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy maszyn wyprodukowanych po dacie zatwierdzenia niniejszej normy przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15429-4:2015-05 - wersja angielska
Tytuł Zamiatarki -- Część 4: Symbole graficzne dotyczące urządzeń sterowniczych i innych wskaźników
Data publikacji 05-05-2015
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 13, Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
Wprowadza EN 15429-4:2015 [IDT]
ICS 01.080.30, 43.160