PN-EN 1541:2003 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie zawartości formaldehydu w wyciągu wodnym

Zakres

Podano metodę oznaczania formaldehydu w wyciągach wodnych, sporządzonych z papieru i tektury przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Omówiono zasadę metody, odczynniki, przyrządy, przygotowywanie próbki do badań, wykonanie oznaczania, obliczenia i podawanie wyników, potwierdzenie wyników oznaczania, powtarzalność i odtwarzalność metody oraz protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1541:2003 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie zawartości formaldehydu w wyciągu wodnym
Data publikacji 20-11-2003
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 1541:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1541:2002 - wersja angielska
ICS 67.250, 85.060