PN-EN 15269-3:2012 - wersja polska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy zespołów drzwiowych rozwieranych i na czopach obrotowych ze skrzydłami z materiałów drewnopochodnych, przeszklonych, o obramowaniu drewnianym oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym. Określono metodologię rozszerzania zakresu zastosowania wyników badań otrzymanych z badania(badań) odporności ogniowej przeprowadzonego(-ych) wg EN 1634-1. Niniejsza norma dotyczy również zespołów drzwiowych z wewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi, wykonanymi z drewna.
W zależności od zakresu odpowiedniego badania lub badań, rozszerzone zastosowanie może obejmować wszystkie lub niektóre elementy z poniższej listy:
- klasyfikacje: szczelności ogniowej (E), szczelności ogniowej/promieniowania (EW) lub szczelności ogniowej/izolacyjności ogniowej (EI1 lub EI2);
- elementy przeszklone, w tym panele przezroczyste i zespoły drzwiowe przeszklone z obramowaniem,
- żaluzje i/lub otwory wentylacyjne;
- panele boczne, panele górne ze ślemieniem lub panele górne bez ślemienia;
- elementy okuć budowlanych;
- wykończenia dekoracyjne;
- uszczelki pęczniejące, dymoszczelne, dociskowe lub akustyczne;
- alternatywną(-e) konstrukcję(-e) mocującą(-e).
Wpływ na klasyfikację „C" w odniesieniu do zespołów drzwiowych po procesie rozszerzonego zastosowania nie został uwzględniony w niniejszej Normie Europejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15269-3:2012 - wersja polska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym
Data publikacji 01-10-2019
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15269-3:2012 [IDT]
ICS 13.220.50, 91.060.50