PN-EN 15269-11+AC:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 11: Odporność ogniowa otwieralnych kurtyn z materiału

Zakres

Niniejszy dokument obejmuje montowane pionowo zespoły kurtyn z materiału otwierane ręcznie lub napędem, których zamykanie odbywa się w kierunku na dół. Systemy kurtynowe są różne od (są wyodrębnione z) systemów drzwiowych z powodu braku sztywności ich elementu zamykającego, typowo wykonywanego z cienkościennych materiałów jak na przykład tkane i dziane tkaniny i folie. Te elementy zamykające nie są w stanie przenosić istotnego obciążenia prostopadłego do ich powierzchni dzięki ich sztywności na zginanie. Innymi słowy systemy kurtynowe są wyodrębnione z systemów drzwiowych, ponieważ mogą tylko przenosić siły wyrywające poprzez naprężenie rozciągające
w płaszczyźnie ich powierzchni. Siły popychające nie są przenoszone w płaszczyźnie ich powierzchni.
Niniejszy dokument ustala metodologię rozszerzania zastosowania wyników badań otrzymanych
z badania(ń) przeprowadzonego(ych) zgodnie z metodą badania żaluzji podanej w EN 1634-1.
W zależności od sposobu przeprowadzenia badania lub badań wybranego(ych) spośród tych wskazanych w Rozdziale 4, rozszerzone zastosowanie może obejmować wszystkie lub niektóre
z następujących przykładowych elementów (lista nie jest zamknięta):
– klasyfikacje elementów nie izolacyjnych (E), ograniczających natężenie promieniowania (EW) lub izolacyjnych (EI1 lub EI2);
– mechanizmy zwijające;
– ścienne/sufitowe elementy mocujące;
– elementy okuć budowlanych;
– wykończenia dekoracyjne;
– uszczelnienia pęczniejące, przylgowe lub akustyczne;
– alternatywną(e) konstrukcję(e) mocującą(e).

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15269-11+AC:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 11: Odporność ogniowa otwieralnych kurtyn z materiału
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 93
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 180, Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
Wprowadza EN 15269-11:2018+AC:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15269-11:2018-06 - wersja angielska
ICS 13.220.50, 91.060.50