PN-EN 15218:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Klimatyzatory i agregaty do chłodzenia cieczy ze skraplaczem chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń -- Terminy, definicje, warunki badań, metody badań i wymagania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki, definicje warunki testowania, metody testowania i wymagania dla określania wydajności klimatyzatorów powietrza i agregatów do chłodzenia cieczy, ze sprężarkami z napędem elektrycznym i skraplaczem chłodzonym wyparnie w zastosowaniu do chłodzenia pomieszczeń. Skraplacz chłodzony wyparnie jest chłodzony powietrzem i przez odparowanie zewnętrznie podawanej wody. Ta zewnętrzna woda jest podawana przez specjalny obieg dostarczania wody lub ze zbiornika wody.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do klimatyzatorów powietrze-powietrze i powietrze-woda ze skraplaczem chłodzonym powietrzem i przez odparowanie wody skroplonej na ich parowaczu.
Niniejszy dokument dotyczy zespołów wyposażonych w zbiornik cieczy lub ciągły obieg dostarczania wody, który może również pracować bez podawania wody. Jednakże niniejszy dokument dotyczy tylko badania tych zespołów z podawaniem wody.
Niniejszy dokument dotyczy zespołów wyprodukowanych fabrycznie, które mogą być kanałowane.
Niniejszy dokument dotyczy zespołów wyprodukowanych fabrycznie zarówno o stałej, jak i zmiennej wydajności osiąganej w dowolny sposób.
Zespoły pakowane, instalacje dzielone typu split oraz typu multisplit są objęte niniejszym dokumentem.
Dla zespołów złożonych z kilku części dokument ten dotyczy tylko tych, które są zaprojektowane i dostarczane jako kompletny zestaw.
W przypadku zespołów skraplających chłodzonych wyparnie, które mogą również pracować w trybie ogrzewania, ich wydajność w tym tryb określa się zgodnie z EN 14511:2022 (wszystkie części).
Instalacje stosowane do chłodzenia procesów przemysłowych nie są w zakresie tego dokumentu.
Niniejszy dokument określa warunki, dla których dane wydajnościowe będą zadeklarowane zgodnie z regulacją Ecodesign 206/2012 i regulacją Energy Labelling 626/2011 klimatyzatorów powietrza z wyparnie chłodzonym skraplaczem w trybie chłodzenia.
UWAGA Wszystkie symbole podane w tekście mogą być stosowane bez względu na język.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15218:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory i agregaty do chłodzenia cieczy ze skraplaczem chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń -- Terminy, definicje, warunki badań, metody badań i wymagania
Data publikacji 01-06-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 15218:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15218:2013-12 - wersja angielska
ICS 27.200, 91.140.30