PN-EN 15218:2013-12 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Klimatyzatory i ziębiarki cieczy ze skraplaczem chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ziębienia pomieszczeń -- Terminy, definicje, warunki badań, metody badań i wymagania

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki, definicje warunki testowania, metody testowania i wymagania dla określania wydajności klimatyzatorów powietrza i zestawów chłodzących ciecz, ze sprężarkami z napędem elektrycznym i skraplaczem chłodzonym wyparnie w zastosowaniu do chłodzenia pomieszczeń. Skraplacz chłodzony wyparnie jest chłodzony powietrzem i przez odparowanie zewnętrznie dostarczonej wody. Ta zewnętrznie doprowadzona woda jest podawana przez specjalny obieg wodny lub przez zbiornik wody.
Niniejsza norma nie odnosi się do klimatyzatorów powietrze-powietrze i woda-woda ze skraplaczem chłodzonym powietrzem i przez odparowanie wody skroplonej na ich parowaczu.
Niniejsza norma dotyczy zespołów wyposażonych w zbiornik cieczy lub ciągły obieg wodny który może również bez zasilania wodą. Jednakże norma dotyczy tylko testowania tych zespołów z zasilaniem wodnym.
Niniejsza norma dotyczy zespołów wykonywanych w fabryce które mogą być zainstalowane w kanale.
Niniejsza norma dotyczy zespołów wykonywanych w fabryce o stałej lub zmiennej wydajności osiąganej w dowolny sposób.
Zestawy kompletne, jednoczęściowe i wieloczęściowe są przedmiotem tej normy.
Dla zespołów złożonych z kilku części ta norma odnosi się tylko do tych które są zaprojektowane i dostarczane jako kompletne zestawy.
Wyparnie chłodzone skraplacze które mogą pracować w trybie grzewczym powinny mieć zbadaną sprawność w tym trybie zgodnie z FprEN 14511.
Instalacje stosowane do chłodzenia procesów przemysłowych nie leżą w zakresie tej normy.
W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki dla których dane powinny być zadeklarowane zgodnie z regulacją Ecodesign 206/2012 i regulacją Energy Labelling 626/2011 klimatyzatorów z wyparnie chłodzonym skraplaczem w trybie chłodzenia.
Uwaga: Wszystkie symbole podane w tekście mogą być stosowane bez względu na język.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15218:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Klimatyzatory i ziębiarki cieczy ze skraplaczem chłodzonym wyparnie i sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ziębienia pomieszczeń -- Terminy, definicje, warunki badań, metody badań i wymagania
Data publikacji 17-12-2013
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 15218:2013 [IDT]
Dyrektywa 206/2012
Zastępuje PN-EN 15218:2010 - wersja polska
ICS 27.200, 91.140.30