PN-EN 15193-1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN
Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M9

Zakres

Niniejsza norma określa metodologię do oceny efektywności energetycznej systemów oświetleniowych zapewniających ogólne oświetlenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz do obliczania lub pomiaru ilości energii potrzebnej do oświetlenia budynków. Metoda może być stosowana do nowych, istniejących lub odnowionych budynków. Zapewnia również metodologię (LENI) jako miarę efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych w budynkach.
Niniejsza norma nie obejmuje wymagań dotyczących oświetlenia, projektowania systemów oświetleniowych, planowania instalacji oświetleniowych, charakterystyk urządzeń oświetleniowych (lamp, urządzeń sterujących i opraw oświetleniowych) oraz systemów wykorzystywanych do podświetlania, oświetlenia miejscowego lub opraw wbudowanych w meble. Niniejsza norma nie oferuje żadnej procedury do dynamicznej symulacji ustawiania scen oświetleniowych.
W Tablicy 1 przedstawiono względną pozycję tej normy w zestawie norm EPB w kontekście konstrukcji modułowej zgodnie z normą EN ISO 52000-1.
UWAGA W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć taką samą tablicę, w której dla każdego modułu podano numery odpowiednich norm EPB i dołączonych do nich raportów technicznych, które są publikowane lub w trakcie przygotowywania.
Moduły reprezentują normy EPB, chociaż jedna norma EPB może obejmować więcej niż jeden moduł, a jeden moduł może być objęty więcej niż jedną normą EPB, na przykład odpowiednio uproszczonym i szczegółowym. Patrz także Rozdział 2 Powołania normatywne.

* wymagane pola

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15193-1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M9
Data publikacji 08-08-2017
Liczba stron 103
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 15193-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15193:2010 - wersja polska, PN-EN 15193:2010/AC:2010 - wersja angielska
ICS 91.120.10, 91.160.01