PN-EN 15181:2017-04 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15181+A1:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Metoda pomiaru zużycia energii w piekarnikach opalanych gazem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę do wyznaczania zużycia energii w domowych piekarnikach opalanych gazem, które mogą być stosowane w jednym lub kilku trybach pieczenia zdefiniowanych w 3.1. Dotyczy on domowych piekarników opalanych gazem, które są przewidziane do zasilania gazami grupy H lub grupy E, po możliwym przestawieniu według instrukcji użytkowania.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do tych domowych piekarników opalanych gazem, które stanowią odrębne urządzenie lub też składnik domowego urządzenia do gotowania.
Niniejsza Norma Europejska ma również zastosowanie do urządzeń gospodarstwa domowego, które wykorzystują gaz i/lub energię elektryczną do dostarczenia ciepła do gotowania, wtedy gdy piekarniki wykorzystują energię gazu do dostarczenia ciepła do gotowania, ale nie wtedy, gdy energia elektryczna jest używana do dowolnej lub wszystkich form dostarczania ciepła do gotowania w piekarniku.
Nie ma zastosowania do:
— kombinacji mikrofalówki z piekarnikiem;
— piekarników małogabarytowych (3.2);
— piekarników z komorą bez urządzeń do określania i sterowania temperatury przygotowania potraw;
— innych trybów pieczenia niż zdefiniowane w 3.1.1 i 3.1.2;
— piekarników przyłączonych do komina w którym energia gazu wykorzystywana do gotowania jest konstrukcyjnie przewidziana do ogrzewania pomieszczeń i/lub wody;
— urządzeń projektowanych do użytkowania tylko gazów trzeciej rodziny.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wymagań bezpieczeństwa jak i ogólnych wymagań użytkowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15181:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Metoda pomiaru zużycia energii w piekarnikach opalanych gazem
Data publikacji 07-04-2017
Data wycofania 28-10-2020
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 15181:2017 [IDT]
Dyrektywa 66/2014, 65/2014
Zastępuje PN-EN 15181:2008 - wersja angielska
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 15181+A1:2020-10 - wersja angielska