PN-EN 15042-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Pomiary grubości powłok i charakterystyka powierzchni za pomocą fal powierzchniowych -- Część 1: Wprowadzenie do określenia współczynnika plastyczności, gęstości i grubości warstw za pomocą wzbudzonych laserem powierzchniowych fal akustycznych

Zakres

Dotyczy charakterystyki za pomocą fal akustycznych wzbudzanych laserowo mechanicznych właściwości powierzchni takich jak współczynnik plastyczności, gęstość i grubość cienkich warstw wytworzonych na powierzchni. Zasada metody opiera się na pomiarze modułu Young`a, którego wartość zależy od mikrostruktury badanej warstwy. Wartość modułu Young`a zależy również od mechanicznych właściwości warstw wierzchnich takich jak: naprężenia, spękania, które mają wpływ na właściwości i jakość warstwy. Metoda pomiaru ma zastosowanie do warstw nawęglanych, azotowanych, natryskiwanych plazmowo i innych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15042-1:2006 - wersja angielska
Tytuł Pomiary grubości powłok i charakterystyka powierzchni za pomocą fal powierzchniowych -- Część 1: Wprowadzenie do określenia współczynnika plastyczności, gęstości i grubości warstw za pomocą wzbudzonych laserem powierzchniowych fal akustycznych
Data publikacji 26-07-2006
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN 15042-1:2006 [IDT]
ICS 17.040.20