PN-EN 1504-5:2013-09 - wersja polska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 5: Iniekcja betonu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i kryteria zgodności dotyczące właściwości identyfikacyjnych, użytkowych (w tym trwałości) oraz bezpieczeństwa wyrobów iniekcyjnych do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych, stosowanych do:
 przenoszącego siły wypełnienia rys, pustek i szczelin w betonie (kategoria F, patrz. 3.1);
 elastycznego wypełnienia rys, pustek i szczelin w betonie (kategoria D, patrz 3.1);
 dopasowującego się przez pęcznienie wypełnienia rys, pustek i szczelin w betonie (kategoria S, patrz 3.1).
Wymagania użytkowe sformułowane w niniejszej części dokumentu mogą nie być właściwe w przypadku wysoce specjalistycznych zastosowań w ekstremalnych warunkach, np. stosowania w bardzo niskiej temperaturze, ani też nie dotyczą szczególnych okoliczności, takich jak przypadkowe oddziaływanie, np. spowodowane ruchem drogowym lub lodem, lub trzęsieniem ziemi; w takich sytuacjach stosuje się specjalne wymagania użytkowe.
W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono:
 obróbki rys polegającej na ich poszerzaniu i uszczelnianiu elastomerowymi materiałami uszczelniającymi;
 wypełnienia pustek przez działania zewnętrzne, to jest umieszczania wyrobu na zewnątrz konstrukcji (na ogół w otaczającym gruncie lub na granicy między konstrukcją a gruntem). To zagadnienie uwzględniono w EN 12715 [2], jako wypełnienie zaczynem;
 wstępnych prac iniekcyjnych, jeśli są wymagane, prowadzonych w celu czasowego powstrzymania wypływu wody w czasie iniekcji uszczelniającej.

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1504-5:2013-09 - wersja polska
Tytuł Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 5: Iniekcja betonu
Data publikacji 10-02-2016
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 1504-5:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1504-5:2006 - wersja polska
ICS 91.080.40