PN-EN 62424:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Reprezentacja inżynierii sterowania procesem -- Wnioski w diagramach P&I i wymiana danych między narzędziami P&ID i narzędziami PCE-CAE

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej wyszczególniono, w jaki sposób wnioski inżynierii sterowania procesem są reprezentowane w P&ID w celu automatycznego transferu danych między P&ID i narzędziem PCE i uniknięcia błędnej interpretacji symboli graficznych P&ID przez PCE.
Ponadto zdefiniowano wymianę danych odnoszących się do wniosku inżynierii sterowania procesem między narzędziem inżynierii sterowania procesem i narzędziem P&ID za pomocą języka transferu danych (zwanego CAEX). Te postanowienia dotyczą eksportu/importu aplikacji takich narzędzi.
Przedstawienie funkcjonalności PCE w P&ID będzie zdefiniowane za pomocą najmniejszej liczby reguł w celu jasnego wskazania ich kategorii i funkcji przetwarzania niezależnie od techniki realizacji (patrz Rozdział 6). Definicja symboli graficznych wyposażenia procesu (np. zbiorników, zaworów, kolumn itp.) ich implementacji i reguł systemu odniesienia oznaczania są poza zakresem niniejszej normy. Te reguły są niezależne od niniejszej normy.
W Rozdziale 7 sprecyzowano przepływ danych między różnymi narzędziami i modelem danych CAEX.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62424:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Reprezentacja inżynierii sterowania procesem -- Wnioski w diagramach P&I i wymiana danych między narzędziami P&ID i narzędziami PCE-CAE
Data publikacji 01-02-2017
Liczba stron 176
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN 62424:2016 [IDT], IEC 62424:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62424:2009 - wersja angielska
ICS 35.240.50