PN-EN 14908-6:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 285,60  PLN Z VAT: 351,29  PLN
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 6: Elementy aplikacyjne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono procedury, umożliwiające poszczególnym dostawcom automatyki budynków, sterowania i systemów zarządzania budynkami dokonywanie wymiany informacji w sposób znormalizowany. W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikację następujących pakietów stanowiących elementy zastosowań sieciowego protokołu sterującego:
— definicje danych typu znormalizowanego pakietu (zmienne sieciowe);
— definicje plików interfejsu urządzeń;
— definicje znormalizowanych typów właściwości konfiguracji;
— definicje znormalizowanych typów wyliczania;
— definicje znormalizowanych typów profili funkcjonalnych;
— definicje znormalizowanych metod transferu plików pomiędzy urządzeniami.
Celem wymienionych specyfikacji jest zapewnienie współdziałania pomiędzy różnymi realizacjami sieciowego protokołu sterującego (CNP). W niniejszym dokumencie zawarto wszystkie informacje niezbędne do odczytywania i interpretacji formatów danych i informacji sterującej zastosowanych w EN 14908-5. Określono również interfejsy specyfikowanych urządzeń, niezbędne dla zapewnienia wymiany danych pomiędzy różnorodnymi urządzeniami wyprodukowanymi przez różnych wytwórców.

* wymagane pola

Bez VAT: 285,60  PLN Z VAT: 351,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14908-6:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 6: Elementy aplikacyjne
Data publikacji 02-02-2015
Liczba stron 631
Grupa cenowa XM
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-6:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14908-6:2010 - wersja angielska
ICS 91.140.01, 97.120, 35.240.67