PN-EN 14908-6:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14908-6:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 274,00  PLN Z VAT: 337,02  PLN
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 6: Elementy aplikacyjne

Zakres

Określono procedury, umożliwiające poszczególnym dostawcom automatyki, sterowania i systemów zarządzania budynkami dokonywanie wymiany informacji w sposób znormalizowany. Przedstawiono specyfikację następujących pakietów stanowiących elementy zastosowań sieciowego protokołu sterującego: definicje danych typu znormalizowanego pakietu (zmienne sieciowe), definicje plików interfejsu urządzeń, definicje znormalizowanych typów wyliczania, definicje znormalizowanych typów profili funkcjonalnych, definicje znormalizowanych metod transferu pomiędzy urządzeniami. Celem wymienionych specyfikacji jest zapewnienie współdziałania pomiędzy różnymi realizacjami sieciowego protokołu sterującego (CNP). Zawarto wszystkie informacje niezbędne do odczytywania i interpretacji formatów danych i informacji sterującej zastosowanych w EN 14908-5. Określono również interfejsy specyfikowanych urządzeń, niezbędne dla zapewnienia wymiany danych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wyprodukowanymi przez różnych wytwórców

* wymagane pola

Bez VAT: 274,00  PLN Z VAT: 337,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14908-6:2010 - wersja angielska
Tytuł Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 6: Elementy aplikacyjne
Data publikacji 16-12-2010
Data wycofania 02-02-2015
Liczba stron 574
Grupa cenowa XL
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-6:2010 [IDT]
ICS 91.140.01, 97.120, 35.240.67
Zastąpiona przez PN-EN 14908-6:2015-02 - wersja angielska