PN-EN 14908-5:2009 - wersja polska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 5: Implementacja

Zakres

Przedstawiono mechanizmy, za pomocą których różni dostawcy systemów automatyzacji budynków, sterowania i zarządzania budynkami będą mogli wymieniać informacje w sposób znormalizowany. Podano wszystkie niezbędne informacje, by ułatwić wymianę danych oraz sterowanie w sposób zapewniający zdolność do współdziałania z wykorzystaniem EN 14908-1 oraz związanych z nią specyfikacji nośników transmisji danych

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14908-5:2009 - wersja polska
Tytuł Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 5: Implementacja
Data publikacji 16-12-2009
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14908-5:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14908-5:2009 - wersja angielska
ICS 91.140.01, 35.240.67