PN-EN 14780:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek

Zakres

Opisano metody pomniejszania próbek ogólnych (lub pierwotnych) do próbek laboratoryjnych i próbek laboratoryjnych do podpróbek i próbek do analizy biopaliw stałych. Stosuje się do przygotowania próbki, na przykład, do oznaczania wartości opałowej, zawartości wilgoci, popiołu, gęstości, wytrzymałości, rozkładu wielkości ziaren, temperatur topliwości popiołu, składu chemicznego i zanieczyszczeń

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14780:2011 - wersja angielska
Tytuł Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek
Data publikacji 30-09-2011
Data wycofania 04-07-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 144, Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
Wprowadza EN 14780:2011 [IDT]
ICS 75.160.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 14780:2017-07 - wersja polska