PN-EN 14623:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa powietrzna z minimalnym przelewem o przekroju kołowym (sprawdzanym metodą badania lub pomiaru) -- Rodzina A, typ G

Zakres

Podano właściwości i wymagania dotyczące przerw powietrznych z przelewem Rodzina A, typ G dla nominalnego przepływu nie większego niż 3 m/s. Przerwy powietrzne są urządzeniami zabezpieczającymi wodę do picia w instalacjach wodociągowych przed zanieczyszczeniem. Przedmiotem niniejszej normy są wyroby montowane fabrycznie oraz przerwy powietrzne budowane w miejscu stosowania. Podano właściwości fizykochemiczne materiałów stosowanych do budowy w zależności od przeznaczenia i zastosowania, w celu zapewnienia zgodności z niniejszą normą w warunkach normalnej pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14623:2005 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego -- Przerwa powietrzna z minimalnym przelewem o przekroju kołowym (sprawdzanym metodą badania lub pomiaru) -- Rodzina A, typ G
Data publikacji 15-08-2005
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 14623:2005 [IDT]
ICS 23.060.50, 91.140.60