PN-EN 1490:2004 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Armatura w budynkach -- Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe -- Badania i wymagania

Zakres

Określono wymiary, materiały i wymagania użytkowe (wraz z metodami badań) dotyczące zespolonych zaworów nadmiarowych temperaturowo-ciśnieniowych, o wielkościach nominalnych od DN 15 do DN 40 i ciśnieniach roboczych od 0,1 MPa do 1,0 MPa, przeznaczonych do pojemnościowych podgrzewaczy wody, o maksymalnej temperaturze na wylocie 95 stopni C, przystosowanych do różnorodnych źródeł energii. Podano definicje 17 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1490:2004 - wersja polska
Tytuł Armatura w budynkach -- Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe -- Badania i wymagania
Data publikacji 24-05-2004
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1490:2000 [IDT]
Dyrektywa 89/106/EEC
Zastępuje PN-EN 1490:2002 - wersja angielska
ICS 91.140.65