PN-EN 14597:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła

Zakres

Określono wymagania funkcjonalne i badania urządzeń sterujących wynikających z ich stosowania w instalacjach termicznych. Urządzenia objęte zakresem niniejszej Normy Europejskiej zawierają czujniki, jednostki sterujące z wyjściami regulacyjnymi, a także, gdy jest to niezbędne, urządzenia wykonawcze. Norma obejmuje konstrukcje czysto mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz systemy wykorzystujące oprogramowanie. W porównaniu z poprzednim wydaniem zawiera wiele istotnych uzupełnień. Zawarte w nim wymagania bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego zapewniają zgodność z Dyrektywami Unii Europejskiej obejmującymi urządzenia elektryczne i niskonapięciowe oraz kompatybilność elektromagnetyczną

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14597:2012 - wersja angielska
Tytuł Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła
Data publikacji 21-08-2012
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 14597:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14597:2007 - wersja polska
ICS 17.200.20, 97.120