PN-EN 14582:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Charakteryzowanie odpadów -- Zawartość fluorowców i siarki -- Spalanie w tlenie w układach zamkniętych i metody oznaczania

Zakres

W niniejszej normie określono metodę spalania w celu oznaczania zawartości fluorowców i siarki w materiałach przez spalanie w zamkniętym układzie zawierającym tlen (bomba kalorymetryczna) i późniejszą analizę produktu spalania z użyciem różnych technik analitycznych.
Niniejsza metoda może być stosowana do próbek stałych, mazistych oraz ciekłych, zawierających więcej niż 0,025 g/kg fluorowców i/lub 0,025 g/kg siarki. Granica wykrywalności zależy od pierwiastka, matrycy i od użytej techniki oznaczania.
Nierozpuszczalne halogenki i siarczany obecne w próbce lub utworzone na etapie spalania nie są całkowicie oznaczane tymi metodami.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14582:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Charakteryzowanie odpadów -- Zawartość fluorowców i siarki -- Spalanie w tlenie w układach zamkniętych i metody oznaczania
Data publikacji 06-02-2017
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 14582:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14582:2011 - wersja polska
ICS 13.030.40