PN-EN 14491:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

Zakres

Określono podstawowe wymagania projektowe dla wyboru systemu ochrony odciążającego wybuchy pyłów. Norma jest jedną z serii obejmującej EN 14797 Explosion venting devices i EN 14460 Explosion resistant equipment. Te trzy normy razem przedstawiają pojęcie odciążenia wybuchu pyłu. W celu uniknięcia przeniesienia wybuchów do innych połączonych urządzeń należy również uwzględnić zastosowanie EN 15089 Explosion Isolation Systems. Niniejsza Norma Europejska obejmuje: - wymiarowanie odciążenia dla ochrony obudowy przed wewnętrznymi skutkami ciśnienia wybuchu pyłu; - skutki płomienia i ciśnienia na zewnątrz obudowy; - siły odrzutu; - wpływ przewodów wentylacyjnych. Niniejsza Norma Europejska nie ma na celu dostarczenia zasad projektowania i użytkowania w odniesieniu do skutków spowodowanych przez reakcje detonacji lub niekontrolowane reakcje egzotermiczne. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje ryzyka związanego z paleniem się materiałów przetwarzanych, używanych lub uwalnianych z urządzeń lub materiałów, z których zbudowane są urządzenia i budynki. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje projektowania, konstruowania, badania i certyfikowania urządzeń odciążenia wybuchu, które są stosowane do odciążenia wybuchu

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14491:2012 - wersja angielska
Tytuł Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów
Data publikacji 22-10-2012
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 14491:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 14491:2007/AC:2009 - wersja polska, PN-EN 14491:2007 - wersja polska
ICS 13.230