PN-EN 14491:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14491:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

Zakres

Opisano podstawowe wymagania dotyczące projektowania i stosowania systemu ochrony przez odciążenie wybuchu pyłu. Obejmuje ona: wymiarowanie otworów odciążających w celu ochrony przed wewnętrznym skutkiem ciśnienia z wybuchu pyłu, działaniem płomienia i ciśnienia na zewnątrz obudowy, siłami odrzutu, oddziaływaniem przewodów odciążających. Norma ta nie jest przeznaczona do wprowadzania zasad projektowania i stosowania przeciwko oddziaływaniom generowanym przez reakcje detonacyjne lub egzotermiczne reakcje samoprzyspieszające się (tzw. runaway). Niniejsza norma nie obejmuje ryzyka pożarowego narastającego zarówno ze względu na materiały przerabiane, używane lub uwalniane przez urządzenia, jak też materiały konstrukcyjne urządzeń i budowli. Niniejsza norma nie obejmuje projektowania, konstruowania, badania i certyfikowania podzespołów odciążających wybuch, które są użyte do uzyskania odciążenia wybuchu

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14491:2007/AC:2009P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14491:2007 - wersja polska
Tytuł Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów
Data publikacji 12-12-2007
Data wycofania 22-10-2012
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 14491:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14491:2006 - wersja niemiecka, PN-EN 14491:2006 - wersja angielska
ICS 13.230
Zastąpiona przez PN-EN 14491:2012 - wersja angielska, PN-EN 14491:2012 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 14491:2007/AC:2009P