PN-EN 14214:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14214+A1:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i metody badań dotyczące będących przedmiotem obrotu estrów metylowych kwasów tłuszczowych (zwane dalej FAME) przeznaczonych do stosowania zarówno jako paliwo w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i do zastosowań grzewczych 100 % FAME, albo jako komponent destylatowych paliw do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) spełniających wymagania EN 590 oraz do zastosowań grzewczych. Użycie 100 % FAME jako paliwa jest właściwe w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) oraz do zastosowań grzewczych zaprojektowanych lub odpowiednio przystosowanych do zasilania 100 % FAME.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14214:2012 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 18-09-2013
Data wycofania 25-04-2014
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222, Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
Wprowadza EN 14214:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14214+A1:2011 - wersja polska, PN-EN 14213:2006 - wersja polska
ICS 75.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 14214+A1:2014-04 - wersja polska, PN-EN 14214+A1:2014-04 - wersja angielska