PN-EN 1421:2013-05 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1421:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek amonu

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy chlorku amonu stosowanego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. W normie opisano właściwości i podano wymagania dla chlorku amonu, oraz odniesienia do odpowiednich metod analitycznych. Podano informacje dotyczące zastosowania substancji do uzdatniania wody. Określono również zasady bezpiecznego obchodzenia się oraz stosowania chlorku amonu (patrz Załącznik B)

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1421:2013-05 - wersja angielska
Tytuł Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek amonu
Data publikacji 31-05-2013
Data wycofania 30-09-2022
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN 1421:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1421:2005 - wersja angielska
ICS 71.100.80
Zastąpiona przez PN-EN 1421:2022-09 - wersja angielska