PN-EN 14037-5:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Swobodnie podwieszane powierzchnie grzewcze i chłodzące zasilane wodą o temperaturze niższej niż 120 °C -- Część 5: Otwarte lub zamknięte sufitowe powierzchnie grzewcze -- Metoda badania wydajności cieplnej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska opisuje metodę badań i stanowiska badawczego do określania wydajności cieplnej powierzchni grzewczych podwieszanych do sufitu stosownie do specyfikacji podanej w rozdz. 3.1, 3.2 i 3.3.
Niniejsza część odnosi się także do sufitów chłodzących, które wg EN 1420 są używane także do ogrzewania.
UWAGA Wyniki badań uzyskane wg tej części normy nie mogą być porównywane z uzyskanymi wg EN 14037-2 ponieważ znaczne niezgodności wystąpią w przypadku otwartych powierzchni sufitowych, dla składnika konwekcyjnego i sufitów bez izolacji nad stropem.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14037-5:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Swobodnie podwieszane powierzchnie grzewcze i chłodzące zasilane wodą o temperaturze niższej niż 120 °C -- Część 5: Otwarte lub zamknięte sufitowe powierzchnie grzewcze -- Metoda badania wydajności cieplnej
Data publikacji 15-11-2016
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 316, Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
Wprowadza EN 14037-5:2016 [IDT]
ICS 91.140.10