PN-EN 15161:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- Montowanie, użytkowanie, eksploatacja i naprawa

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące właściwego montowania (łącznie z wyposażeniem pomocniczym) w budynkach urządzeń do uzdatniania wody do picia, metody sprawdzania ich działania podczas normalnego użytkowania oraz wymagania dotyczące ich eksploatacji i napraw w celu zapobiegania uszkodzeniom lub ich usuwaniu. Przedmiotem normy są urządzenia zamocowane na stałe w instalacji wodociągowej w punkcie doprowadzenia wody do budynku (poniżej punktu przyłączenia do sieci wodociągowej) i/lub w punkcie poboru wody

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15161:2007 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- Montowanie, użytkowanie, eksploatacja i naprawa
Data publikacji 05-03-2007
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 15161:2006 [IDT]
ICS 91.140.60