PN-EN 14034-2+A1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu

Zakres

W niniejszej normie opisano metodę oznaczania maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu obłoków pyłu w zamkniętym zbiorniku, w określonych warunkach początkowych ciśnienia i temperatury.
Metoda nie jest odpowiednia do stosowania w przypadku znanych materiałów wybuchowych, takich jak: proch strzelniczy i dynamit, materiałów wybuchowych, które do spalania nie potrzebują tlenu, substancji piroforycznych lub substancji albo mieszanin substancji, które w określonych warunkach mogą zachowywać się w podobny sposób. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zagrożenia związanego z właściwościami wybuchowymi zaleca się skorzystać z opinii eksperta.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14034-2+A1:2011 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu
Data publikacji 07-11-2013
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 269, Bezpieczeństwa Chemicznego
Wprowadza EN 14034-2:2006+A1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 14034-2:2008 - wersja polska
ICS 13.230