PN-EN 13793:2004 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy cyklicznym obciążeniu

Zakres

Podano wyposażenie i procedury do określania zachowania badanych próbek w warunkach cyklicznego obciążenia. Metoda jest stosowana dla wyrobów do izolacji cieplnej. Wybór warunków badania powinien wynikać z określonych wymagań zamierzonego zastosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13793:2004 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy cyklicznym obciążeniu
Data publikacji 10-12-2004
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 13793:2003 [IDT]
ICS 91.100.60