PN-EN 13732:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13732+A2:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych -- Wymagania dotyczące budowy, działania, użytkowania, bezpieczeństwa i higieny

Zakres

Określono wymagania dotyczące projektowania, budowy, działania, użytkowania, bezpieczeństwa i higieny oraz odpowiednie metody badań zbiornikowych schładzarek mleka krowiego stosowanych w gospodarstwach rolnych i punktach przechowywania mleka. Podano wykaz istotnych zagrożeń: mechanicznych, elektrycznych, powodowanych materiałami i substancjami stosowanymi oraz nieprzestrzeganiem zasad ergonomii i higieny. Określono wymagania dotyczące zbiorników. Podano definicje 33 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13732:2005 - wersja polska
Tytuł Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych -- Wymagania dotyczące budowy, działania, użytkowania, bezpieczeństwa i higieny
Data publikacji 09-09-2005
Data wycofania 26-06-2009
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
Wprowadza EN 13732:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13732:2003 - wersja angielska
ICS 65.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 13732+A2:2009 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13732:2005/A1:2006P, PN-EN 13732:2005/A1:2005E