PN-EN 13706-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wzmocnione kompozyty tworzywowe -- Specyfikacje profili formowanych metodą przeciągania -- Część 2: Metody badań i wymagania ogólne

Zakres

Podano ogólne wymagania dotyczące właściwości mechanicznych profili formowanych metodą przeciągania. Opisano sposób pobierania próbek oraz przygotowania płytek i próbek do badań. Określono wykaz właściwości, które należy oznaczać w każdym przypadku i wykaz właściwości, które mogą być oznaczane na podstawie porozumienia między dostawcą i odbiorcą. Wskazano metody badań wymienionych właściwości. W przypadku właściwości, do badania których nie ma odpowiednich norm europejskich ani międzynarodowych, w załącznikach normatywnych opisano właściwe metody badania. Podano 34 definicje dotyczące właściwości materiału i wad w ocenie wizualnej

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13706-2:2004 - wersja polska
Tytuł Wzmocnione kompozyty tworzywowe -- Specyfikacje profili formowanych metodą przeciągania -- Część 2: Metody badań i wymagania ogólne
Data publikacji 03-09-2004
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 13706-2:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13706-2:2003 - wersja angielska
ICS 83.120