PN-EN 13702:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych z zastosowaniem lepkościomierza stożek i płytka w różnych zakresach temperatury. Niniejsza metoda badań jest przeznaczona do wszystkich lepiszczy asfaltowych (np. asfaltów drogowych i modyfikowanych polimerami) niestarzonych lub starzonych. Jest również odpowiednia do lepiszczy asfaltowych odzyskanych zgodnie z EN 12697-3 [1] i EN 12697-4 [2] bez lub z ograniczoną ilością wypełniacza.

OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszego dokumentu może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszym dokumencie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszego dokumentu jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13702:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka
Data publikacji 22-11-2018
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 2, Asfaltów
Wprowadza EN 13702:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13702:2012 - wersja polska
ICS 75.140, 91.100.50