PN-EN 13631-5:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące -- Część 5: Oznaczanie odporności na wodę

Zakres

Opisano metodę badania, w której jednostka badania jest przetrzymywana przez 5 h pod co najmniej 200 mm warstwą wody i następnie inicjowana w wodzie. Całkowita detonacja jest rejestrowana. Osłony naboi są sprawdzane przez przepchanie po prowadnicy wyposażonej w 5 mm szpilkę

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13631-5:2004 - wersja polska
Tytuł Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące -- Część 5: Oznaczanie odporności na wodę
Data publikacji 04-03-2004
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 12, Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
Wprowadza EN 13631-5:2002 [IDT]
Dyrektywa 2014/28/EU
Zastępuje PN-EN 13631-5:2003 - wersja angielska
ICS 71.100.30